Тоног төхөөрөмж ба үйл ажиллагаа

Ажилтны үйл ажиллагааны урсгалын диаграм

тоног төхөөрөмж_img8
тоног төхөөрөмж_img7
тоног төхөөрөмж_img6
тоног төхөөрөмж_img4
тоног төхөөрөмж_img3
тоног төхөөрөмж_img2
тоног төхөөрөмж_img1
тоног төхөөрөмж_img9

Тоног төхөөрөмж

pcap7
pcap6
pcap5
pcap4
pcap3
pcap1
pcap2
pcap8